ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ?ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 22 KT, 23 KT ਜਾਂ KDM ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਹੀ ਹਨ? 

ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਓ ਜਰਮਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ GOLD TESTING MACHINE ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


Quick links

News Letter

Address


MAIN BAZAAR, SIRHIND MANDI -140406
01763-224339,500439
Fins us on Facebook

Copyright © 2015-16 Babu Jewellers   |    Counter Visit :    |    Powered by : www.fwdindia.com